BredaBreed maakt initiatieven van Bredanaars financieel mogelijk

By 25 april 2016Blog

BredaBreed is het nieuwe online platform voor community funding. Via www.bredabreed.nl kunnen initiatiefnemers makkelijk en veilig geld inzamelen om hun initiatieven financieel mogelijk en daarmee werkelijkheid te laten worden. Ideeën op het gebied van sport, cultuur, meedoen en lekker leven in Breda zijn welkom op het platform. De komende periode zoekt BredaBreed naar sponsors om het platform door te ontwikkelen en naar een partij die uiteindelijk het beheer van het platform overneemt.

Een groep enthousiaste Bredanaars presenteerde vandaag tijdens een startbijeenkomst hun initiatief. Breda Hoen, City Bag, Samen in  beeld, Inrichten fotostudio en Nieuwe omheining voor het dierenasielzijn de eerste vijf initiatieven die via community funding op zoek gaan naar steun en/of financiering. Tijdens de bijeenkomst zijn de eerste donaties direct overgemaakt en de initiatieven een stap verder gebracht.

Patrick van Lunteren, wethouder innovatief bestuur: “Overal in Breda zien we prachtige initiatieven en ideeën. Helaas zien we ze soms ook weer stranden. Gewoon omdat er geen of niet genoeg geld is. Via BredaBreed kunnen inwoners die zich in willen zetten voor hun wijk of dorp steun en financiering voor hun idee krijgen. Van inwoners, maar ook van lokale bedrijven, fondsen en maatschappelijke organisaties. Door op deze manier te werken, merk je meteen of er animo is voor een initiatief. En bepalen bewoners zélf welke initiatieven steun en geld krijgen. Als gemeente doen we hier graag aan mee om bewoners, partners en ideeën samen te brengen, om ideeën een podium te bieden en om de kans op uitvoering aanzienlijk te vergroten.”

Kennis delen

Het platform brengt mensen, kennis en geld samen. Initiatiefnemers die een idee willen plaatsen op BredaBreed.nl kunnen ondersteuning krijgen van getrainde coaches bij het uitwerken van hun projectplan of campagne. Ook kunnen zij via de Vrijwilligersacademie Breda een workshop ‘crowdfunding, hoe doe je dat?’ volgen. Gebruikers en ervaringsdeskundigen van BredaBreed worden gevraagd hun kennis en ervaringen te delen.

Het platform bestaat ook dankzij de samenwerking met Stichting Betrokken Ondernemers – Samen voor Breda, Rabobank Breda (Coöperatiefonds), Breda Actief, Avans Hogeschool, de drie Bredase woningcorporaties, Pakhuis Breda en de Stadsambassade.

Experiment van drie jaar

BredaBreed heeft als doel meer inwoners in beweging te krijgen. Het is een experiment voor een periode van drie jaar. Deze periode komen de kosten van het beheer en de financiële transacties op het platform  voor rekening van de gemeente Breda. Initiatiefnemers betalen een eigen bijdrage van 3% over het opgehaalde bedrag als zij daadwerkelijk succesvol een campagne hebben afgerond.

Steeds meer gemeenten werken met een eigen platform om initiatieven te presenteren en via donaties vanuit de stad, wijk of dorp financieel mogelijk te maken. Nederland telt ongeveer 200 crowdfunding platforms en in 2015 werd € 128 miljoen via crowdfunding opgehaald.

Leave a Reply