Omdat crowdfunding een heel breed begrip is hebben we onze introductie opgedeeld in een aantal delen. Eerst leggen we je uit wat de betekenis van crowdfunding is om je vervolgens te laten zien hoe het werkt. Ook nemen we je mee in de geschiedenis en laten je zien dat het crowdfunding principe al eeuwen oud is. We nemen de 5 crowdfunding vormen met je door en laten je de voordelen van crowdfunding zien. Ook laten we je in 8 stappen zien hoe je het beste een crowdfunding campagne kunt voeren.

Introductie

Wat is de betekenis van crowdfunding?

Crowdfunding is een relatief nieuw begrip voor het financieren van (een deel van) een project, initiatief of onderneming door een grote groep mensen (de crowd).

Wij hanteren de volgende definitie: “Het financieren van een project, initiatief of onderneming door middel van vele relatief lage donaties of investeringen van een (grote) groep mensen (de crowd), meestal via het internet.” Oftewel het financieren van een specifiek doel met een grote groep mensen om het doel mogelijk te maken. Meestal gebeurt dit op het internet via een crowdfunding platform

Hoe werkt crowdfunding

Steeds vaker komen er crowdfunding succesverhalen voorbij. Het lijkt zo makkelijk, binnen een mum van tijd financiering regelen voor jouw project, initiatief of onderneming vanuit de crowd. In de praktijk blijkt het echter minder makkelijk dan gedacht. Hoe werkt crowdfunding dan?

Crowdfunding gebeurt in de meeste gevallen via een online crowdfunding platform waar iedereen de mogelijkheid heeft te investeren in het project. Dit kan vaak al met een kleine bijdrage (enkele euro’s). Vele kleine beetjes resulteren immers ook in een groot geheel. In de meeste gevallen ontvangt een investeerder of donateur een beloning (financieel of niet-financieel) in ruil voor een bijdrage.

Geld ophalen alleen moet niet het doel van een campagne zijn. De meest succesvolle bedrijven beginnen met het doel om waarde en iets van betekenis te creëren. Met die insteek moet je ook gaan crowdfunden. Crowdfunding is het middel, jouw ambities zijn het doel.

Bij crowdfunding vindt er direct contact plaats tussen de geldgever en geldvrager. Een geldvrager biedt in de meeste gevallen zijn of haar project aan bij een crowdfundingplatform. Een crowdfundingplatform is facilitator van crowdfunding projecten en draagt zorg voor de financiële transacties en het beheer van het geld.

In de basis werkt het bij crowdfunding zo dat een geldvrager het opgehaalde geld pas ontvangt als minimaal 100% van het gevraagde kapitaal binnen de gestelde termijn is opgehaald. Lukt dit niet, dan krijgen alle investeerders hun geld terug. Dit noemen we fixed-funding.

In sommige gevallen is het echter mogelijk om het opgehaalde bedrag te behouden ondanks dat het gestelde doel niet is bereikt voor het verstrijken van de deadline. Dit wordt ook wel flexible-funding genoemd.

De geschiedenis van crowdfunding

Crowdfunding iets van de laatste jaren? Nee dus! Het crowdfunding principe is niet nieuw en er zijn veel voorbeelden uit de geschiedenis waarbij het crowdfunding principe succesvol is toegepast. De populariteit van crowdfunding komt voort uit de komst van het internet. Het internet en de vele gratis tools welke tegenwoordig beschikbaar zijn hebben het mogelijk gemaakt om snel en doelgericht een grote groep mensen te bereiken.

Er zijn documenten van Mozart gevonden waaruit blijkt dat ook hij al gebruik maakte van het crowdfunding fenomeen. Een ander voorbeeld en misschien wel het bekendste voorbeeld van crowdfunding uit de geschiedenis is het verhaal van het Vrijheidsbeeld in New York. Het vrijheidsbeeld was een diplomatiek geschenk van Frankrijk aan de Verenigde Staten. Er was echter een begrotingstekort van ongeveer 100.000 Dollar om de sokkel te bouwen.

De gemeente New York wilde het bedrag niet betalen en nergens anders leek het geld vandaan te kunnen komen. Toen kwam Joseph Pulitzer, de eigenaar van de krant The New York World, met een idee. Door in zijn krant advertenties te plaatsen met de oproep te doneren wilde hij geld inzamelen voor de sokkel. Tegenover een donatie stonden verschillende beloningen, zoals een miniatuur beeldje van het Vrijheidsbeeld en voor de donateur met de hoogste donatie lag een gouden munt met afdruk van het Vrijheidsbeeld klaar.

De campagne was een groot succes. Meer dan 160.000 mensen deden een donatie. In totaal werd er 101.091 Dollar opgehaald. Het leuke is dat er veel overeenkomsten zijn met hoe crowdfunding in deze tijd werkt. Vele kleine beetjes maken het grote geheel mogelijk, er stond een beloning tegenover een donatie en de krant fungeerde als centrale plek waar het geld werd verzameld (het crowdfunding platform).

Het woord crowdfunding bestond nog niet in deze tijd. De eerste keer dat dit woord gebruikt werd was waarschijnlijk in een blog in 2006. Het woord is afgeleid van de marketingterm crowdsourcing. Door alle hedendaagse ontwikkelingen en technologieën zoals het internet, online betaal mogelijkheden en social media hoef je tegenwoordig geen grote krant meer te bezitten om een succesvolle crowdfunding campagne op te zetten.

Crowdfunding vormen

De crowdfunding markt is een snel ontwikkelende markt. Er zijn op dit moment 5 crowdfunding vormen die in Nederland kunnen worden ingezet. We geven je een overzicht van deze 5 vormen.

De verschillende crowdfunding vormen hebben elk hun eigen kenmerken en inzetbaarheid. De 5 vormen kunnen worden ingedeeld in 2 categorieën; financial crowdfunding (ook wel crowdfinance genoemd) hieronder vallen leningen crowdfunding en equity crowdfunding. De tweede categorie is social crowdfunding hieronder vallen pre-sales crowdfunding, beloningen crowdfunding en donatie crowdfunding.

Financial crowdfunding word voornamelijk ingezet voor het financieren van start, werk of groeikapitaal. Deze variant van crowdfunding is in Nederland het bekendst en er gaat het meeste geld in om. Investeerders ontvangen in ruil voor een bijdrage een financiële beloning. In het geval van leningen crowdfunding verstrekt een investeerder een lening aan de crowdfunder en ontvangt hiervoor een rendement (meestal tussen de 4% en 9%) op het ingelegde bedrag. Investeerders krijgen dus hun inleg plus rente terug.

In het geval van equity crowdfunding stelt de crowdfunder een percentage van het eigendom van zijn bedrijf ter beschikking in ruil voor een bijdrage van de investeerder. In dit geval wordt de investeerder mede-eigenaar van het bedrijf.

Bij social crowdfunding ligt de nadruk op het sociale aspect van crowdfunding. Hiermee bedoelen we dat een investeerder geen financiële beloning krijgt in ruil voor een bijdrage maar op een andere manier wordt beloond. Wat er tegenover een investering staat is afhankelijk van de gekozen vorm. Social crowdfunding kan zowel worden ingezet door profit als non-profit organisaties.

Pre-sales crowdfunding is een variant waarbij de crowdfunder een product voor verkoopt en op die manier zeker is dat er vraag is voor zijn/haar product. In andere woorden een test van de markt alvorens de productie van het product wordt gestart.

Bij beloningen crowdfunding staat er tegenover een bijdrage een niet financiële beloning. Meestal is de waarde van de beloning lager dan het bedrag dat wordt geïnvesteerd. In de meeste gevallen is de beloning een extra stimulans om de investeerder te overtuigen.

Donatie crowdfunding wordt voornamelijk gebruikt voor en door goede doelen. In dit geval staat er tegenover een investering geen tegenprestatie.

Combineren van vormen De verschillende vormen zijn ook te combineren. Zo worden beloningen in combinatie met een lening regelmatig aangeboden. Welke vorm je kiest hangt af van je financieringsbehoefte en je strategische doelstellingen.

Voordelen

Crowdfunding is meer dan alleen financiering ophalen. Naast het financiële aspect heeft crowdfunding veel andere voordelen die misschien wel waardevoller zijn dan het opgehaalde bedrag. Wij geven je een overzicht van de voordelen.

Crowdfunding biedt een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van de ‘traditionele’ vormen van financieren. Naast het voorzien in een financieringsbehoefte helpt crowdfunding om jouw initiatief‘op de kaart te zetten’. Een crowdfunding campagne is een grote marketing, communicatie en PR campagne voor jouw initiatief.

Daarnaast is crowdfunding een goede community building tool om bestaande en nieuwe klanten/doelgroepen te verbinden aan je initiatief. Verder is een crowdfunding een goede markt test om te testen of er behoefte is aan een product. Tenslotte kan crowdfunding onderdeel zijn van een financierings mix (ook wel stapelfinanciering genoemd), waarbij het voeren van een succesvolle crowdfunding campagne mogelijkheden biedt om vervolgfinanciering te vinden.

Campagne voeren

Aan de slag

Heb je een goed idee voor jouw wijk, buurt of stad? Via het cityfunding platform in jouw stad kun je jouw idee realiseren. Via crowdfunding ga je op zoek naar draagvlak en financiering voor jouw idee.

Een goed uitgevoerde crowdfunding campagne vereist een goede voorbereiding. Deze handleiding helpt je om jouw campagne goed voor te bereiden en je succes kansen te vergroten. Is crowdfunding nieuw voor je? Voordat je aan de slag gaat met jouw crowdfunding campagne raden we je aan om de crowdfunding introductie door te nemen.

Is mijn initiatief geschikt voor crowdfunding?
Heb jij een initiatief waar je veel mensen voor kunt enthousiasmeren? In dat geval is jouw initiatief geschikt voor crowdfunding. Lees hieronder de 4 kenmerken voor een geschikt initiatief.

Concreet en urgent doel
Waarvoor ga je precies crowdfunden en waarom is het belangrijk dat jouw initiatief er komt? Mensen zijn sneller geneigd om aan een initiatief bij te dragen waarvan zij een tastbaar resultaat kunnen zien. Daarnaast vinden zij het belangrijk om precies te weten wat er met hun geld gebeurd en dat hun bijdrage echt nodig is om jouw initiatief te realiseren.

Een goede propositie
Het is belangrijk dat jouw initiatief over een goede propositie beschikt. Je wilt een win-win situatie creëren met jouw initiatief. Wat zit er in voor donateurs als zij bijdragen aan jouw initiatief? Hebben zij er ook profijt van als jouw initiatief er komt? Ontvangen donateurs wellicht een leuke beloning als dank voor hun bijdrage?

Een enthousiast en gedreven team
Een crowdfunding campagne voeren is niet alleen het aanmaken van een pagina voor jouw initiatief. Er komt veel meer bij kijken. Je zult mensen enthousiast moeten krijgen voor jouw initiatief. Wij raden je aan een campagne team samen te stellen van mensen die enthousiast zijn over jouw idee en samen de kar te trekken. Immers, samen campagne voeren is leuker en makkelijker dan alleen. Bovendien zijn er meer mensen die over je initiatief vertellen en kunnen jullie het werk verdelen.

Een bestaand netwerk van potentiële donateurs
Crowdfunding begint altijd met een bestaand netwerk van potentiële donateurs. Dit zijn vaak mensen die al bij jouw initiatief betrokken zijn en belang hebben dat je initiatief wordt gerealiseerd. Deze bestaande groep potentiële donateurs (community) kun je eenvoudig bereiken omdat zij al betrokken zijn bij je initiatief en hierdoor kan jouw initiatief een vliegende start maken.

Campagne opbouwen

Een crowdfunding campagne is grofweg ingedeeld in vier fases. De voorbereiding, pre-lancering, grootse lancering en afhandeling van jouw campagne. Lees hieronder meer uitleg over de verschillende fases.

Voorbereiden van je campagne
In de eerste fase ga je jouw crowdfunding campagne voorbereiden. Met een goede voorbereiding staat of valt het succes van je crowdfunding campagne. Het is de bedoeling dat je tijdens de voorbereiding ook je netwerk en bestaande community warm maakt voor jouw initiatief, laat hen weten waar je mee bezig bent. Zo zijn zij op de hoogte van je campagne en kun je voor een vliegende start van je campagne zorgen.

Pre-lancering
Tijdens de pre-lancering staat je campagne pagina al wel online maar is deze nog niet voor iedereen te vinden op het platform. Als initiatiefnemer ontvang je de link naar jouw pagina en deze kun je delen met jouw netwerk/community. De pre-lancering is bedoeld om de eerste 20% van je doelbedrag op te halen, wanneer je de 20% hebt bereikt wordt je campagne pagina automatisch zichtbaar voor iedereen op het platform.

Waarom de pre-lancering?
We hebben de pre-lancering geïntroduceerd om initiatiefnemers de kans te geven hun eigen netwerk eerst te benaderen, dit werkt vaak het beste door hen persoonlijk te benaderen. Jouw eigen netwerk is het makkelijkst te overtuigen. Als je hen al niet kunt overtuigen, waarom zouden anderen dan wel bijdragen aan je initiatief?

Tijdens de pre-lancering kun je ook direct testen of jouw propositie en verhaal overtuigend genoeg is. Zo niet, dan kun je deze nog bijschaven. Vraag naast geld ook om hulp bij het verspreiden van jouw initiatief.

Groots lanceren
Als je de eerste 20% van je doelbedrag hebt opgehaald in de pre-lancering en je propositie en verhaal hebt aangescherpt kun je jouw campagne groots lanceren voor een grotere groep mensen. Denk hierbij o.a. aan je social media volgers en collega’s. Omdat je campagne al 20% van het doelbedrag heeft bereikt heb je een positieve boodschap te vertellen. Mensen zijn graag onderdeel van succes, en door jouw successen te delen zullen meer mensen willen aanhaken bij jouw initiatief.

Media
In de laatste fase dat je campagne live is op het platform kun je richten op de lokale media (lokale kranten, radio- en televisie). Mensen die je hiermee bereikt kennen jou en je initiatief vaak nog niet. Je hebt dan ook maar één kans om hen te overtuigen bij te dragen aan je campagne. Wacht daarom het liefst ook met het inzetten van de media tot minimaal 50% van je doelbedrag is opgehaald.

Afhandeling
De laatste fase is die na je crowdfunding campagne. Nadat je campagne is afgesloten houdt het namelijk niet op, hier begint het juist! Je gaat jouw initiatief realiseren en beschikt over een community van ambassadeurs en fans. Zorg er dan ook voor dat je jouw beloften na komt en je donateurs op de hoogte houdt van de ontwikkelingen  rondom je initiatief.

Doelbedrag en looptijd

De Cityfunding platformen werken met een alles of niets model. Als jouw initiatief het gestelde doelbedrag niet behaald krijgen alle donateurs hun geld terug. Op deze manier minimaliseren we het risico voor initiatiefnemers. Stel dat je € 500 ophaalt en jouw donateurs verwachten een resultaat dat je € 5000 kost! Je doelbedrag moet dan ook minimaal het bedrag zijn dat je nodig hebt om je beloftes na te komen en alle beloningen te verzorgen. Alles of niets crowdfunding maakt het voor donateurs en initiatiefnemers overzichtelijk en transparant wat er kan worden verwacht als het project succesvol wordt afgesloten.

Bepaal je begroting
Alvorens je jouw doelbedrag kunt bepalen is het van belang dat je een duidelijke begroting op stelt. Neem hierin alle kosten die je moet maken om je initiatief te realiseren en je beloftes na te komen mee.

Begin klein
Wil je jouw gehele initiatief financieren of kun je ook al van start als een deel van je initiatief is gefinancierd? Wij raden aan om kritisch te kijken naar je initiatief en uit te gaan van het minimale dat nodig is om jouw initiatief te starten en je initiatief op te delen in kleinere delen. Dit noemen we ook wel stretch goals. Wanneer je eerste doel is behaald ga je voor jouw tweede doel. Het is dan ook altijd mogelijk om meer geld op te halen dan je gestelde doelbedrag.

Voorbeeld: Voor € 500 kunnen we een kleinschalig evenement organiseren. Voor € 1000 kunnen we een extra spreker regelen en voor € 1500 kunnen we een dagvullend programma voor het evenement wegzetten.

Door te werken met stretch goals kun je jouw doelbedrag zo laag mogelijk inzetten en vergroot je de kans op succes.

Houd rekening met bijkomende kosten
Neem in je doelbedrag ook bijkomende kosten mee. Denk hierbij aan eventuele kosten die je moet afdragen aan het platform en de kosten die je maakt voor je beloningen. Als je beloningen moet opsturen, neem dan ook deze kosten mee in je doelbedrag.

Houd ook rekening met de richtlijnen van de belastingdienst. Lees meer over de richtlijnen op de website van de belastingdienst.

Bepaal je doelbedrag
Als je een goed beeld hebt van je begroting, eventuele stretch goals en de bijkomende kosten kun je jouw doelbedrag bepalen. Houd er rekening mee dat wanneer je minder dan 100% van jou doelbedrag behaalt al het geld terug gaat naar de donateurs. Pas wanneer je 100% of meer van je doelbedrag ophaalt ontvang jij jouw geld.

De meeste initiatieven die een succesvolle crowdfunding campagne voeren via een Cityfunding platform halen een bedrag tussen de 500 en 15.000 euro op.

Bepaal je looptijd
De looptijd van een campagne op een Cityfunding platform ligt tussen de 20 en 75 dagen. Een langere looptijd betekent niet per definitie dat je meer geld ophaalt voor jouw initiatief. Vaak is een korte en goed voorbereide campagne succesvoller dan een campagne met een lange looptijd. Voorbereiding is hierin heel belangrijk. Wij adviseren een looptijd tussen de 30 en 45 dagen.

Wie zijn je donateurs?

Voordat je aan de slag gaat met het voeren van jouw crowdfunding campagne is het belangrijk dat je weet wie jouw potentiële donateurs zijn. Een van de eerste dingen die initiatiefnemers doorgaans doen als ze een crowdfunding campagne lanceren is het overal van de daken schreeuwen. Dit is ook logisch, het woord crowdfunding bevat immers het woord crowd. Dit impliceert dat er ergens een grote anonieme massa is die jouw project gaat funden. Dit is niet het geval.

In plaats van te “schieten met hagel” en proberen zoveel mogelijk mensen te bereiken kun je je beter richten op specifieke doelgroepen. Stel je zelf de volgende vragen: Wie zijn er gebaat bij het succes van jouw initiatief? Wie vinden jouw initiatief interessant? Voor wie kun je waarde terug geven?

Probeer naast de voor de hand liggende doelgroepen ook eventuele andere doelgroepen te identificeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan (bedrijfs)sponsoren of doelgroepen waaraan jouw initiatief indirect een positief effect op heeft. Hoe specifieker je je doelgroepen definieert, hoe beter je je marketing en communicatie campagne hier op kunt aan sluiten.

Een goede pitch

Om jouw potentiële donateurs te overtuigen bij te dragen aan jouw campagne is het belangrijk dat je een goede pitch hebt. Het belangrijkste bij het opstellen van je pitch is dat je vanuit je passie spreekt (waarom doe je wat je doet) en dat de propositie concreet en urgent is. Daarnaast moet het doel van de campagne meteen duidelijk zijn en het liefst zo “tastbaar” mogelijk zijn voor potentiële donateurs.

Inhoud van je pitch

  1. Situatie; Waarom bestaat je initiatief? Met welk doel ben je jouw initiatief gestart? Probeer de ‘waarom’ kort en krachtig te omschrijven. Met een goede ‘waarom’ vraag kan je mensen overtuigen en mobiliseren voor jouw initiatief.
  2. Project; Met een goede ‘waarom’ alleen kom je er niet. Je zoekt financiering voor een concreet initiatief. Hoe concreter, hoe beter. Zorg dat mensen die willen bijdragen begrijpen en zien waar hun bijdrage voor nodig is.
  3. Jij; Vertel wie je bent en laat je gezicht zien. Potentiële donateurs willen je graag in de ogen kunnen kijken: “Wie is die persoon die mij om geld vraagt?” Laat jouw passie voor je initiatief zien. Onderbouw waarom jij de ideale persoon bent om jouw initiatief tot een succes te maken.
  4. Beloningen; Vertel of laat zien wat donateurs terug krijgen voor hun bijdrage. Krijgen ze niets terug? Laat dan zien wat anderen er aan hebben; waarom het relevant is dat jouw initiatief gefinancierd wordt. Hoe simpeler hoe beter, dan kan een donateur het namelijk ook aan een vriend of collega uitleggen en zo voor jou nog meer potentiële donateurs werven!
  5. Bedank; Vergeet niet om donateurs te bedanken voor hun geloof in jou en jouw initiatief en hun bijdrage aan het succes.

Video pitch
Uit onderzoek is gebleken dat crowdfunding campagnes met een video pitch 40% succesvoller zijn. De video pitch is een kans voor potentiële donateurs om jouw en je initiatief beter te leren kennen, een idee te krijgen waar jouw campagne op is gericht en wat er tegenover een donatie staat. Zorg dus altijd voor een representatieve video pitch bij jouw campagne. Een goede video pitch hoeft niet altijd veel geld te kosten. Het belangrijkste in de video pitch is dat deze representatief is voor jouw initiatief en dat het geluid goed is.

Beloningen

Mensen steunen doorgaans een campagne omdat ze willen dat jouw initiatief wordt gerealiseerd. Daarnaast ontvangen donateurs ook graag iets terug als dank voor hun bijdrage. Wat goede beloningen zijn hangt af van jouw initiatief en doelstellingen.

Wat bied je aan?
Jij weet beter dan wie dan ook wat jouw community wil en waar zij waarde aan hechten. Bedenk beloningen die voor potentiële donateurs zo waardevol mogelijk zijn, maar jou als initiatiefnemer zo min mogelijk kosten. Je kunt er ook voor kiezen om beloningen beperkt beschikbaar te maken. Op deze manier kun je urgentie creëren en maak je beloningen exclusief. Je kunt jouw community ook vragen wat zij zouden willen in ruil voor een bijdrage, het is immers de bedoeling dat zij gaan doneren. Heb je inspiratie nodig? Kijk eens bij andere campagnes om ideeën op te doen.

Hoeveel kost een beloning?
Zet een eerlijke prijs tegenover een beloning. Wanneer mensen een project steunen vragen ze bij zichzelf af of jouw beloning een goede ruil is voor wat ze bijdragen. De meest populaire beloningen liggen meestal tussen de 20 en 30 euro. Het is daarom ook aan te raden om een beloning of meerdere beloningen te bieden rond die prijs.

Biedt verschillende beloningen
Sommige donateurs kunnen € 5 missen, anderen € 20 en anderen € 100 of meer. Al deze donateurs tellen. Zorg er voor dat je een beloning biedt voor ieder prijs niveau, zelfs een simpele € 5 beloning.

Houd er wel rekening mee dat je iedere beloning moet leveren, denk dus goed na over de kosten die je maakt voor een beloning en zorg er voor dat je dit meeneemt in je budget. Naast beloningen voor particuliere donateurs is het ook aan te raden om te kijken of je beloningen kan bieden voor bedrijven en/of sponsoren.

Promotie

Nu je weet wie jouw doelgroepen zijn, welke beloningen je kunt bieden en je beschikt over een goede pitch is het tijd om te bepalen hoe je jouw doelgroepen gaat bereiken en overtuigen om bij te dragen aan jouw campagne! Welke communicatie kanalen kun je in zetten om jouw doelgroepen te bereiken en te blijven bereiken?

Met leuke en inspirerende online en offline acties krijg je aandacht voor jouw crowdfunding campagne en maak je het aantrekkelijk om bij te dragen. Om mensen te overtuigen en actief te betrekken bij je campagne moet je jouw acties goed verspreiden gedurende de campagne en zorgen dat deze goed aansluiten bij je doelgroepen. Wat vinden jouw donateurs echt leuk?

Aansprekende acties voor jouw campagne en doelgroepen
Het is van belang dat je tijdens het campagne voeren niet alleen online actie voert. Het is krachtiger om online acties met offline acties te combineren. Houd hierbij je doelgroepen in het oog, wat zou hen aanspreken en hoe bereik je hen het beste.

Offline acties spreken vaak tot de verbeelding van mensen omdat je op deze manier jouw campagne en initiatief heel zichtbaar maakt. Door bijvoorbeeld een offline evenement te organiseren zorg je dat er een hele groep mensen bij elkaar komen die jij enthousiast kunt maken voor je initiatief en campagne.

Communicatie kanalen
Om jouw promotie effectief in te zetten is het van belang dat je uitzoekt waar jouw doelgroepen zich online en offline bevinden. Onderzoek welke social media ze gebruiken en bekijk wie en wat ze volgen op die kanalen. Achterhaal welke blogs, websites, magazines, krantjes, etc je doelgroepen lezen. Naar welke evenementen gaan ze en zijn ze lid van organisaties? Dit is belangrijke informatie om te bepalen via welke kanalen jij jouw boodschap het beste kunt verspreiden.

Vergeet ook niet om de lokale pers op de hoogte te brengen van jouw campagne en initiatief. Een artikel in het huis-aan-huis krantje zorgt dat iedereen in je buurt kan lezen over jouw project. Het is wel aan te raden om de lokale pers pas te benaderen als je minimaal 50% van jouw doelbedrag hebt opgehaald.

Influencers
Daarnaast is het belangrijk om je af te vragen wie zogenaamde “influencers” zijn binnen je verschillende doelgroepen. Influencers zijn personen of organisaties die veel aanzien en bereik hebben binnen een doelgroep. Door hen achter je te scharen en over jouw campagne te laten communiceren heb je een sterke tool om je project onder de aandacht te brengen.

Dit is extra krachtig omdat jouw campagne dan een aanbeveling krijgt van een externe persoon of organisatie. Een aanbeveling van een vriend of gerenommeerd expert zal je immers eerder doen overgaan tot een donatie of investering dan een boodschap van de persoon achter het project. Dit geldt zeker voor de personen binnen je doelgroepen die jouw niet persoonlijk kennen.

Diverse boodschappen
Zorg dat je iedere keer iets nieuws te melden hebt aan jouw doelgroepen en donateurs en dat je je boodschap goed af stemt op de interesses en behoeften van jouw verschillende doelgroepen. Op deze manier houd je het interessant om jouw project te blijven volgen. Geef bijvoorbeeld een kijkje achter de schermen en laat weten en vooral ook zien welke acties je onderneemt. Vergeet ook niet je successen te vieren. Laat weten dat de eerste 10% van je doelbedrag is opgehaald of dat er al 20 mensen hebben gedoneerd. Op deze manier straal je succes uit en mensen willen graag deel uitmaken van succes.

Promotie plan
Het is aan te raden om vooraf een promotie plan op te stellen met daar in precies omschreven via welke kanalen en met welke boodschap je de verschillende doelgroepen gaat bereiken en welke evenementen je wilt organiseren en/of bezoeken. Op deze manier hoef je hier tijdens je campagne niet meer over na te denken en kun je je focussen op het campagne voeren.

Afhandeling

De eindstreep is gehaald en als het goed is je doelbedrag behaald. Gefeliciteerd! Het behalen van je doelbedrag is slechts een tussenstap en zeker niet het einde. Nu gaat het pas beginnen! Je gaat beginnen met het realiseren van je initiatief. Je beschikt niet alleen over voldoende financiering om je initiatief uit te voeren, maar ook over een grote schare aan ambassadeurs van jouw initiatief. Het is nu aan jou om er voor te zorgen dat jouw initiatief een groot succes wordt.

Zorg dat je het vertrouwen van je ambassadeurs niet schaad en blijf vooral met hen communiceren en betrek ze bij de voortgang. Op deze manier kunnen zij je van waardevolle informatie voorzien, zij zijn immers ook gebaad bij het succes. Geef je grootste fans een luidspreker om een olievlek te creëren en je community steeds verder uit te bouwen.

Het is ook tijd om jouw donateurs hun beloningen te verstrekken, stel ze hierbij niet teleur en lever dat wat je hebt beloofd. Loop je om een of andere reden ergens tegen aan waardoor je bijvoorbeeld vertraging op loopt bij het verstrekken van de beloningen? Communiceer hier dan open en eerlijk over met jouw donateurs.