Uitgelicht: case BredaBreed

By 17 mei 2016Blog

Case
Gemeente Breda was op zoek naar een effectieve manier om burgerparticipatie te stimuleren en lokale initiatieven te ondersteunen bij het financieren en realiseren van hun plannen. Een korte opsomming van de doelstellingen van de gemeente:

  • Stimuleren burgerparticipatie;
  • Stimuleren van burgerinitiatieven;
  • Subsidies koppelen aan crowdfunding (matchfunding);
  • Kennis overdragen over het succesvol toepassen van crowdfunding;
  • Draagvlak voor nieuwe initiatieven toetsen;
  • Samenwerkingen aangaan met lokale organiaties om burgerinitaitieven te ondersteunen en realiseren.

De  gemeente  Breda  streeft er naar dat  het  voor  burgers  eenvoudig  wordt  om een crowdfunding campagne op te kunnen zetten. Via het  lokale platform kunnen burgers  op  een  centrale plek  initiatieven  aandragen  en  een  bijdrage  leveren aan  initiatieven  in  de gemeente. Het platform brengt initiatiefnemers, donateurs en sponsoren op een centrale plek samen.

De gemeente neemt hierbij een faciliterende en curerende rol aan. Dit wil zeggen dat het platform in beheer van de gemeente is en de gemeente samen met lokale partners de projecten beoordelen op geschiktheid. Ook wordt er vanuit de gemeente ondersteuning geboden bij het opzetten van de crowdfunding campagnes voor de projecten.

De gemeente treed ook op als matchfunder. Dit betekend dat initiatieven een financiele bijdrage aan hun campagne ontvangen wanneer ze een bepaald percentage van hun doelbedrag zelf opgehaald hebben. Zo is er eerst draagvlak en commitment aangetoond door het initiatief alvorens er subsidie ontvangen wordt.

 

Werkwijze
In  opdracht  van  de  gemeente  Breda  heeft  Cityfunding  een  crowdfunding  en  matchfunding platform geleverd. Hierbij hebben wij de gemeente volledig ondersteund bij het formuleren van een effectieve strategie om crowdfunding en matchfunding te faciliteren.

Ook  is  er  een  groep  van  10  Cityfunding  coaches  opgeleid. De rol van deze coaches is het identificeren van projecten die geschikt zijn voor crowdfunding en de intiatiatiefnemers ondersteunen. Deze groep coaches bestaat uit zowel medewerkers van de gemeente die in de wijken actief zijn als vrijwillgers van lokale organisaties zoals de Stadsambassade Breda en Pakhuis Breda.

 

Cityfunding coaches Breda

Ook is  een  eerste  groep  van  11 initiatiefnemers begeleid bij het voorbereiden van hun crowdfunding campagne. Tevens is er ondersteuning geboden op het gebied van marketing en communicatie om het platform  zo  goed  mogelijk  onder  de  aandacht  te  brengen  binnen  de  stad  en  mensen  te enthousiasmeren  mee  te  doen

Het doel was om het platform echt een initiatief  van en voor de stad te maken. Vandaar de gekozen naam: BredaBreed. Een breed bedragen initiatief met een divers scala aan lokale partners met hun eigen rol. Ook is er een eigen huisstijl ontworpen.

Resultaat
Kort na de lancering is er al meer dan 10.000 euro opgehaald voor verschillende initiatieven in de stad. Wekelijks melden zich nieuwe projecten aan op het platform.

Inmiddels zijn 9 lokale organisaties partner van BredaBreed. Ze vervullen elk hun eigen rol die bijdraagt aan het succes van het platform en de projecten. De verwachting is dat er de komende tijd nog meer lokale partners zullen aanhaken. Periodiek wordt er door lokale partners een workshop gegeven om nieuwe initiatiefnemers te ondersteunen bij het voorbereiden van hun crowdfunding campagne.

Toekomstplan
Het  doel  is  om  het platform vanaf jaar 3  over te dragen aan de stad. Andere partijen zullen dan  het beheer van  het  platform  overnemen.  Ook  kijken  wij  momenteel  naar  een  businesscase  om  het platform  kostenneutraal  te  maken.  Wij  kijken  hierbij  naar  een  verdienmodel  wat  zo  min mogelijk impact heeft op initiatiefnemers en donateurs.

Speciale lokale samenwerkingen
Uit  het  traject  in  Breda  zijn  verschillende  bijzondere  samenwerkingen  voortgekomen.  Een voorbeeld hiervan is de verregaande samenwerking met de lokale Rabobank. Rabobank  Breda  is  partner  en  Matchfunder  van  BredaBreed.  Momenteel  kijken  wij  in samenwerking  met  Rabobank  Breda  hoe  hun  coöperatiefonds  gekoppeld  kan worden aan het BredaBreed platform.

Het platform is te bekijken op: www.bredabreed.nl

Leave a Reply